Gryphons

Po založení tohoto klubu jsme se rozhodli mít všichni stejný znak „kolečko“ GRYPHONS, který nás spojuje. Proč kolečko? Kolečko z důvodu toho, že chceme respektovat MC scénu v ČR, která má svá pravidla a proto i náš klub tato pravidla dodržuje a řídí se jimi. Náš klub má svého:

  • Prezidenta
  • Viceprezidenta
  • Road captain
  • Sekretáře
  • Pokladníka
  • Seržanty

Vše podstatné, tedy pravidla a povinnosti, jsou zaznamenány ve stanovách a stvrzeny vlastnoručním podpisem každého člena. Pravidlem se staly i klubové dny, na kterých je plánována další činnost.